Druga licytacja nieruchomości KN1T/00010773/1, Termin: 02.09.2022r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2022 r. o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 1918, zlokalizowanej w miejscowości Dobra przy ulicy Prusa nr 13, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00010773/1. Właścicielem nieruchomości jest Mariola Piotrowska – Pietrzak.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości przy drodze posiadającej utwardzoną asfaltem nawierzchnię, z urządzonym chodnikiem dla pieszych, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa działka o kształcie regularnym zbliżonym na mapie do prostokąta i płaskim terenie, ogrodzona z frontu parkanem z elementów betonowych, pozostałe ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych, brama i furtka o konstrukcji stalowej, urządzona w zieleń ozdobną, porośnięta w części trawą, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym z garażem. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda i kanalizacja sanitarna.
Budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter i piętro), podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 80 – tych.
Fundamenty żelbetowe, ściany murowane pustaków żużlowych na zaprawi cementowo – wapiennej, mury zewnętrznie ocieplone styropianem i otynkowane tynkiem mineralnym, strop masywny, stropodach masywny kryty papą na lepiku, rynny i rury spustowe PCV, stolarka okienna PCV, schody zewnętrzne betonowe, schody wewnętrzne na piętro i do piwnicy betonowe, na piętro obłożone płytkami, stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wejściowe do budynku stalowe. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne malowane farbami a częściowo obłożone płytkami. Posadzki betonowe obłożone płytkami, panelami i wykładziną dywanową. Instalacje techniczne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna, c.o. i c.w. – piec na opał stały, grzejniki stalowe.
Struktura budynku mieszkalnego:
PARTER: kuchnia: 10,19m2, łazienka: 3,81m2, korytarz: 3,90m2, pokój: 19,82m2, pokój: 11,59m2, klatka schodowa: 4,59m2.
PIĘTRO: korytarz: 4,32m2, pokój: 13,15m2, pokój: 18,48m2, pokój: 10,49m2, łazienka: 4,55m2.
Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 104,89m2.
Budynek gospodarczy z garażem w zabudowie zwartej z budynkiem sąsiada, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 80-tych, ściany z pustaków żużlowych, strop masywny, tynki cementowo – wapienne, wrota stalowe, posadzka betonowa, dach masywny kryty papą, rynny i rury spustowe stalowe, opierzenie stalowe. Powierzchnia użytkowa budynku: 25,05m2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 327 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji, jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 218 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (w tytule przelewu należy wpisać: rękojmia do Km 222/21)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 198/21).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski