Pierwsza licytacja 1/2 udziału w nieruchomości KN1T/00014920/5, Termin: 31.08.2022r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja udziału należącego do dłużnika Krzysztofa Stasiak wynoszącego 1/2 w nieruchomości położonej w Turku przy ulicy Królowej Jadwigi 4 stanowiącej działkę o nr 960 o powierzchni 560 m2 dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00014920/5.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Turek przy ulicy Królowej Jadwigi – droga powiatowa, posiadającej utwardzoną nawierzchnię asfaltem z urządzonym chodnikiem dla pieszych, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dobry dojazd do nieruchomości samochodem, podstawowa infrastruktura publiczna zlokalizowana w niedalekiej odległości. W ulicy znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: prąd, woda, kanalizacja sanitarna, gaz i telefon. Teren przedmiotowej nieruchomości ogrodzony, niezagospodarowany, zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.
Opis budynku mieszkalnego:
Budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter i poddasze), częściowo podpiwniczony, budowany w technologii tradycyjnej, w części parteru w latach 1983 – 85, poddasze dobudowane w roku 2006 – od tego roku budynek stoi niewykończony. Fundamenty żelbetowe, ściany częściowo z Siporexu a częściowo z pustaków, posadzki cementowe – 1 warstwa. Strop Teriva, nadproża prefabrykowane, dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Rynny i rury PCV, opierze częściowo z blachy a częściowo brak. tynków zewnętrznych i wewnętrznych brak. Brak stolarki okiennej brak. schody wewnętrze betonowe. Drzwi wewnętrzne (1sz.) i zewnętrzne płycinowe. Budynek w stanie surowym zamkniętym – do wykończenia. Instalacje techniczne doprowadzone do budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna.
Struktura i pomierzona w trakcie wizji lokalnej powierzchnia pomieszczeń:
PARTER: korytarz 11,11m2, kuchnia 12,40m2, salon 15,33m2, pokój 19,77m2, korytarz 2,39m2, łazienka 5,93m2, kotłownia 3,71m2.
PODDASZE: pokój 14,94m2, pokój 19,63m2, łazienka 3,16m2, pokój 10,44m2, garderoba 1,95m2, wc 1,70m2, pokój 14,37m2, pokój 9,55m2, pokój 21,05m2, komunikacja 8,88m2.
CZĘŚĆ WYKOŃCZONA (oddzielne wejście z zewnątrz budynku): kuchnia 4,24m2, pokój 19,15m2, łazienka 2,58m2, korytarz 2,16m2.
Budynek gospodarczy:
Budynek gospodarczy w zabudowie zwartej z budynkiem sąsiada, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty betonowe, ściany murowane z elementów drobnowymiarowych na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym. Dach masywny. Okna drewniane, wrota drewniane obite blachą, drzwi drewniane, posadzki betonowe. Instalacje techniczne w budynku – prąd. Stan techniczny budynku średni. Powierzchnia użytkowa budynku: 34,89m2.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Turek zatwierdzonym przez Radę Miasta Turek Uchwałą NR XXXVIII/423/06 z dnia 29.06.2006r., przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Oszacowania całej nieruchomości zgodnie z przepisem art. 948 kpc dokonał biegły: Łukasz Woźniak na kwotę 180.970,00 zł, a udział należący do dłużnika Krzysztofa Stasiak na kwotę 90,485,00 zł
Suma oszacowania wynosi 90 485,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji, jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 67 863,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 048,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (w tytule przelewu należy wpisać: rękojmia do Kmp 13/09)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 474/13).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski