Licytacja
paź

28

2022

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2022 r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 20, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 2/5 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej działka nr 1284 o powierzchni 843 m2 położonej pod adresem: 62-700 Turek, ul. Stylowa 11, Turek, dla której Sąd Rejonowy w w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00028650/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 165,41 m2, przysługującej dłużnikowi: Hieronim Rupnik.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miasta Turek przy ulicy Stylowej oraz ulicy Miłej (działka narożna) – własność – miasto, posiadające utwardzoną nawierzchnię kostką betonową z urządzonymi chodnikami dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny niezabudowane. Dobry dojazd do nieruchomości samochodem, pełna infrastruktura publiczna zlokalizowana w odległości ok 2km od nieruchomości. W ulicy znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: prąd, woda, kanalizacja sanitarna, gaz, telefon i światłowód. Teren przedmiotowej nieruchomości ogrodzony, zagospodarowany w zieleń ozdobną, w części utwardzony, zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażu.
Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter i poddasze), niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w roku 2002.
Fundamenty żelbetowe, ściany murowane z betonu komórkowego, strop monolityczny, nadproża wieńcowe, dach o konstrukcji drewnianej izolowany wełną mineralną i pokryty blachodachówką. Opierzenie z blachy ocynk, rynny i rury spustowe PCV. Mury zewnętrznie nieocieplone, otynkowane tynkiem mineralnym. Posadzki betonowe obłożone panelami oraz w części płytkami. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne gipsowane, malowane farbami i częściowo obłożone płytkami. Stolarka okienna PCV, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane. Taras betonowy obłożony płytkami. Schody wewnętrzne i zewnętrzne betonowe, wewnętrzne obłożone drewnem a zewnętrzne płytkami. Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna, gazowa, alarmowa, c.o. i c.w. – piec jednofunkcyjny na gaz z zasobnikiem wody ciepłej, grzejniki aluminiowe. Łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 165,41m2
Budynek garażu w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w roku 2002. Fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków, mury nieotynkowane, stropodach typu FERT pokryty blachą, opierzenie z blachy ocenk, rynny i rury spustowe PCV, posadzka betonowa, brama garażowa panelowa. Instalacje techniczne w budynku – prąd. Powierzchnia użytkowa budynku: 31,87m2.

Oszacowania całej nieruchomości zgodnie z przepisem art. 948 kpc dokonał biegły: Łukasz Woźniak na kwotę 481.460,00 zł w tym wartość ograniczonego prawa rzeczowego służebności osobistej na kwotę 306.500,00 zł. (wartość nieruchomości z uwzględnieniem ograniczonego prawa rzeczowego – służebności osobistej wynosi 174.960,00 zł).
Wartość udziału 2/5 części nieruchomości biegły wycenił na kwotę 192.584,00 zł w tym wartość ograniczonego prawa rzeczowego służebności osobistej na kwotę 122.600,00 zł. (wartość nieruchomości z uwzględnieniem ograniczonego prawa rzeczowego – służebności osobistej wynosi 69.984,00 zł).

Suma oszacowania udziału wynosi zatem 192.584,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 144.438,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.258,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
(w tytule przelewu proszę wpisać: rękojmia do GKm 120/19)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 368/20).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
Damian Andrzejewski