Pierwsza licytacja  nieruchomości  zabudowanej Krępa
Licytacja
cze

07

2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2024 r. o godz. 12:00 że w sprawie Km 1182/20 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej nieruchomość gruntową, działka nr 976/2 o powierzchni 0,1976 ha oraz działka nr 952/2 o powierzchni 0,1475 ha, łączna powierzchnia nieruchomości 0,3451 ha. Nieruchomość położona pod adresem: 62-740 Tuliszków, Krępa 57E , dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00053240/9.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu – działka nr 976/2 zabudowana budynkiem mieszkalny jednorodzinnym oraz działka nr 952/2 niezabudowana, w części utwardzona kostką betonową.

Nieruchomość zlokalizowana przy drodze nieutwardzonej – działka nr 962 – własność gminy, odległość do drogi utwardzonej asfaltem ok. 200m – ul. Jana Pawła II. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna, usługowa oraz tereny niezabudowane.
Odległość do pełnej infrastruktury publicznej ok. 1,0km.

Przedmiotowe działki o kształcie regularnym, zbliżonym na mapie do prostokątów, płaskim terenie, w części ogrodzone, częściowo utwardzone i urządzone w zieleń ozdobną, trawę.
Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, woda i gaz.

Budynek mieszkalny wolnostojący, jednokondygnacyjny, z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej nowoczesnej w roku 2015.
Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych, ścianki działowe z cegły kratówki i cegły dziurawki, strop masywny, mury zewnętrznie ocieplone styropianem i otynkowane tynkiem mineralnym, nadproża monolityczne żelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej izolowany wełną mineralną i pokryty dachówką, posadzki betonowe obłożone w części płytkami a częściowo panelami, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne gipsowe, w części malowane farbami, częściowo obłożone płytkami a w części tapetowane, stolarka okienna PCV, szyby z roletami zewnętrznymi, stolarka wewnętrzna drzwiowa drewniana, drzwi wejściowe do budynku stalowe, brama do garażu segmentowa sterowana mechanicznie, taras utwardzony kostką betonową.
Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – szambo, c.o. i c.w. – piec dwufunkcyjny na gaz, ogrzewanie w systemie podłogowym, alarmowa, gazowa.
W salonie znajduje się kominek na drewno.
Struktura i powierzchnia pomieszczeń budynku mieszkalnego:
– wiatrołap: 7,65m2
– kuchnia: 10,32m2
– spiżarka: 2,71m2
– jadalnia: 15,39m2
– salon: 26,58m2
– wc: 1,80m2
– przedpokój: 11,67m2
– kotłownia: 3,70m2
– łazienka: 8,63m2
– pokój: 20,16m2
– pokój: 14,13m2
– pokój: 11,02m2
– pokój: 13,83m2
– garaż: 35,70m2

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 183,29m2

Suma oszacowania wynosi 1 262 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 946 950,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 126 260,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 258/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.