Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej w Cisewie
Licytacja
kwi

05

2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2024 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej działka nr 774/10 o pow. 900m2 położonej pod adresem: 62-700 Turek, ul. Poziomkowa 7, Cisew, dla której Sąd Rejonowy w w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00029689/1, będącej własnością dłużników: Andrzej Wolski do udziału 1/2 części oraz Arleta Kurzyńska do udziału 1/2 części.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Cisew oddalonej od Turka o około
1,5km. W miejscowości znajduje się podstawowa infrastruktura publiczna – sklepy, szkoła.
Przedmiotowa działka o kształcie regularnym zbliżonym na mapie do prostokąta i płaskim terenie, ogrodzona z frontu parkanem z cegły klinkierowej z wypełnieniem z elementów metalowych kutych, brama i furtka o konstrukcji stalowej kutej, pozostałe ogrodzenie stanowi siatka stalowa na słupkach stalowych, urządzona w zieleń ozdobną, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażu. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd i woda.
Opis budynku mieszkalnego.
Budynek mieszkalny wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter i poddasze), podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, w roku 1994 rozpoczęto budowę domu a w 2009 roku budynek oddany do użytkowania. Fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły i pustaków na zaprawie cementowo – wapiennej, mury dwuwarstwowe ocieplone wewnątrz wełną mineralną, zewnętrznie otynkowane tynkiem mineralnym. Strop masywny, nadproża prefabrykowane, dach o konstrukcji drewnianej ocieplony wełną mineralną i pokryty dachówką cementową. Rynny i rury PCV, opierzenie z blachy. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne malowane farbami a częściowo ściany obłożone płytkami. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wejściowe do budynku aluminiowe i drewniane. Schody zewnętrzne betonowe, wewnętrzne drewniane. Taras betonowy obłożony płytkami. Posadki betonowe obłożone w części płytkami, częściowo parkietem dębowym. W salonie na parterze znajduje się kominek. W piwnicy znajdują się pomieszczenia mieszkalne – przyjęto do powierzchni użytkowej. Instalacje techniczne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – szambo, c.o. i c.w. – piec na eko-groszek, grzejniki aluminiowe.
Stan techniczny budynku dobry, wykończenie standardowe.
Struktura i pomierzona w trakcie wizji lokalnej powierzchnia pomieszczeń:
PARTER: kuchnia: 16,70m2, salon: 27,51m2, przedpokój: 16,62m2, wiatrołap: 5,10m2, sypialnia: 13,30m2, pokój: 11,56m2, łazienka: 4,76m2.
PODDASZE: korytarz: 1,36m2, pokój: 23,66m2, korytarz: 14,76m2, pokój: 18,88m2, pokój: 12,94m2, kuchnia: 13,73m2, łazienka: 6,862, wc: 1,11m2.
PIWNICA: komunikacja: 9,92m2, pokój: 17,05m2, kuchnia: 26,78m2, pokój: 13,17m2, łazienka: 6,61m2, kotłownia: 19,21m2, korytarz: 11,90m2, korytarz: 11,90m2.
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 295,93m2
Budynek garażu.
Budynek garażu dobudowany do budynku mieszkalnego, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, ściany z cegły, zewnętrznie nieotynkowane, tynki wewnętrzne cementowo wapienne malowane farbami, stropodach masywny, na dachu garażu znajduje się taras. Posadzka betonowa, wrota drewniane deskowe.
Oszacowania nieruchomości zgodnie z przepisem art. 948 kpc dokonał biegły Łukasz Woźniak na kwotę 648.480,00 zł. Aktualną wartość rynkową nieruchomości w stanie obecnym określono podejściem porównawczym stosując metodę korygowania ceny średniej. Określenie stanu nieruchomości przyjęto na podstawie oględzin dokonanych w dniu 10.07.2020 r. oraz informacji uzyskanych przez biegłego.

Suma oszacowania wynosi 648 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 486 360,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 848,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243 (w tytule przelewu wpisać należy rękojmia do Gkm 74/22)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 184/23).

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego można przeglądać także w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Damiana Andrzejewskiego, Plac Wojska Polskiego 18/3, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.